Wzajemne korzyści franchisingu

Franchising to przede wszystkim relacja dwóch podmiotów gospodarczych, a ich celem jest wzajemna korzyść. Jedna strona ma doświadczenie handlowe, reputację biznesową i kompleks praw wyłącznych takich jak np.: znak towarowy, tajemnica produkcji, a druga strona, czyli przedsiębiorca chce kupić i wykorzystać to wszystko.

Tak, franczyzobiorca posiadający koncesję nabywczą ma możliwość zdobycia realnej pracy i dochodowego biznesu bez zbędnego ryzyka. W zależności od warunków umowy, osiąga zyski albo przez samą sprzedaż i zakup franczyzy lub z okresowych odliczeń franczyzobiorcy te płatności są nazywane honorariami.

Umowa franczyzy

Umowa franczyzy jest fundamentem, na którym można budować relacje między stronami. Z kolei franchising jest przedmiotem umowy franczyzy. Są to korzyści, które przypadają franczyzobiorcom, czyli tego modelu biznesowego i marki i technologii oraz szkolenia z franczyzodawcą, narzędzi marketingowych i polityki.

W przypadku zakupu franczyzy na przykład sieci fast food, biznesmen od razu nabywa plan budowy restauracji tego typu, kontakty dostawców i korzystne ceny. Ponadto sieć zapewnia mu materiały promocyjne, zalecenia dotyczące położenia punktu w korzystnej lokalizacji, szkolenie personelu, umiejętność posługiwania się rozpoznawalnością i zaufanie do znanej marki.

Ale sposób wykorzystania przyznanych praw, technologii i różnych materiałów decyduje o pakiecie franczyzy. W rzeczywistości pakiet franchisingowy to zestaw dokumentów, który zawiera zestaw dokumentów prawnych takich jak: komercyjna umowa koncesyjna, dodatkowe umowy towarzyszące itp.

Typy franczyzy

Istnieją dwa główne typy franczyzy: bezpośrednie i sub-franczyzowe. Z bezpośrednią franczyzą właściciel franczyzy sprzedaje ją bezpośrednio lokalnemu franczyzobiorcy, tzn. nie ma pośrednika między firmą macierzystą a partnerem w danym regionie.

Więcej informacji o franczyzie znajdziesz na stronie Franczyza w Polsce – sprawdź!

W przypadku sub-franczyzy franczyza główna jest sprzedawana wyłącznie jednej osobie na określonym terytorium. Nabywca takiej franczyzy staje się sub-franchisorem na danym terytorium i ma prawo do sprzedaży franczyzy innym franczyzobiorcom. Rynek franchisingu wciąż rośnie pojawiają się nowe marki, aktywnie rozwijające się nadal znane marki.

Relacje franczyzowe

Relacje franczyzowe mogą być korzystne dla obu stron. Franczyzobiorcy są zainteresowani maksymalną sprzedażą przy minimalnych kosztach. Franczyzobiorca musi przestrzegać zasad prowadzenia działalności gospodarczej na zasadzie franczyzy i uczestniczyć we wszystkich akcjach organizowanych przez franczyzodawcę. Franczyzodawca ciężko pracuje, aby poprowadzić konkurencję, co byłoby bardzo trudne dla pojedynczego franczyzobiorcy. Franczyzodawca zapewnia niezbędne wsparcie, aby franczyzobiorca mógł zwrócić całą swoją uwagę na swoją działalność.

Źródłem dochodów franczyzodawcy są:

  • opłaty początkowe od nowych franczyzobiorców,
  • tantiemy, czyli płatności stałe lub płatności, jako procent wpływów lub zysków franczyzobiorcy,
  • dodatkowa opłata za dostarczone towary,
  • marża hurtowych dostawców,
  • premia za wybór pomieszczeń i sprzętu dla franczyzobiorców,
  • dzierżawa franczyzobiorców budynków i urządzeń,
  • oprocentowanie pożyczki udzielonej uczestnikom systemu franchisingowego,
  • zapłata za zarządzanie, usługi konsultingowe,

Czasami, aby zwiększyć atrakcyjność franczyzobiorcy, sam franczyzodawca organizuje punkt handlowy, ponieważ jest przekonany o swojej rentowności i oferuje ją franczyzobiorcy.

Co to jest baza sieci franczyzowych?

Baza sieci franczyzowych jest to liczba punktów tej samej marki, otwieranych przez indywidualnych przedsiębiorców na zasadzie franczyzy na określonym terytorium.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *